Nemzetközi projektek

Az iTStudy 2005 óta vesz részt hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekben koordinátorként vagy együttműködő partnerként.

Ezeknek a projekteknek fő témái a 21. századi, tanulóközpontú, innovatív oktatási módszerek terjesztése, az online tanulásban rejlő lehetőségek kutatása, a digitális oktatási megoldások, illetve az egyének digitális kompetenciájának fejlesztése az Európai Unió európai digitális kompetencia keretrendszerében (DIGCOMP) foglaltak szerint.

Több projekt foglalkozik a szakképzés fejlesztésével: az oktatási módszerek megújításával, a tanárok digitális felkészültségének magasabb szintre emelésével, és azzal a céllal, hogy az oktatási intézményekből kikerülő szakemberek minél inkább megfeleljenek az aktuális munkaerő-piaci elvárásoknak.

A nemzetközi projektek véghezvitele során kiterjedt kapcsolatrendszert alakítottunk ki hazai és külföldi közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, így a fejlesztések többsége általános iskolákkal, szakképző intézményekkel és egyetemekkel való szoros együttműködésben valósult meg.

A Net Generáció kihívása – Tanárok a hálón 2008-ban indult önálló projekt az EU Bizottság „Best Practice” elismerését érdemelte ki, a 2014–2018 között a szakképzésben dolgozó pedagógusok és intézményvezetők számára megvalósított OpenQAsS Erasmus+ projekt pedig – amely az EQAVET rendszerhez illeszkedő intézményi minőségmenedzsment rendszer kiépítéséhez, az iskolai minőségkultúra fejlesztéséhez nyújt segítséget – a Tempus Közalapítvány nívódíját is elnyerte.

A READ-IN-CLUB 2021 júniusában indult 20 hónapos projekt, melyet az EU Erasmus+ programja finanszíroz. A projekt megvalósításában görög, olasz, ciprusi, horvát, szlovén és magyar könyvpiaci, oktatási és kulturális szervezetek vesznek részt. 

 

Az LS4VET projekt célja, hogy innovatív módszertant dolgozzon ki a szakképzés tanárainak és oktatóinak fejlesztésére a japán tanórakutatás (Lesson Study) modelljének adaptálásával.
A projekt célja az európai diákok iskolai teljesítményének javítása hatékonyabb pedagógiai módszerek alkalmazásával, digitális technológiák felhasználásával, a tanulói kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlesztésével.
A technológiai fejlődés és a munkaerőpiac által elvárt készségek terén tapasztalható változások és a problémamegoldási készség, a kritikus gondolkodás, a kreativitás egyre fontosabbá válása miatt szükségessé vált az oktatási módszerek megújítása. Ehhez járul hozzá a Flip-IT! projekt.
A LaserSafety Erasmus+ projekt célja a lézerbiztonsági szakmai készségek fejlesztése, online képzés kidolgozásával.
A mezőgazdaságban is egyre nagyobb teret nyernek a digitális eszközök, ami magával hozza új szakterületek, új munkakörök megjelenését is. Nem csupán agrármérnökökre vagy informatikusokra lesz szükség, hanem a kettő metszetére.
A szakképzés naponta szembesül azzal, hogy a diákok munkaerő-piaci sikere érdekében folyamatosan megújuló szaktudást kell közvetítenie, amely igazodik a felgyorsult technológiai fejlesztésekhez.
Az InnoTeach projekt olyan módszertani készlet kidolgozását tűzte ki célul, amellyel az általános iskolai tanítók becsempészhetik az innovációt az iskola falai közé.
Habár Európában több nő él, mint férfi, az önmagukat foglalkoztatóknak csak harmadát teszik ki a női vállalkozók.
Mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a digitális információ akadálymentesen hozzáférhető legyen!
Az OpenQAsS projekt során kidolgoztunk egy megoldást, amely a szakképző intézményeket segíti minőségbiztosítási feladataik elvégzésében, méghozzá az aktuális Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszerrel (EQAVET) összhangban.