Akkreditált pedagógus-továbbképzések online

Pedagógus-továbbképző tanfolyamaink online távoktatási keretrendszerben zajlanak, tutori támogatással. Körülbelül 30 kontaktórának felelnek meg, és 30 kredit jár a teljesítésükért.

Az online képzési forma lehetőséget ad rá, hogy a résztvevők a saját tempójukban haladhassanak, és önállóan kiválaszthassák a tudásszintjüknek megfelelő tananyagot. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a résztvevőknek rendelkezniük kell számítógéppel és interneteléréssel, egy működő e-mail címmel, valamint alapvető számítógép- és internethasználati ismeretekkel.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele a pedagógusi szakképzettség. A képzéseink sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek egy gyakorlati feladatot kell elkészíteniük és feltölteniük, illetve tesztet kell kitölteniük. A tanúsítvány megszerzéséhez legalább 75%-os teljesítményt kell elérni.

Jelenleg három, a pedagógus-továbbképzési rendszerben akkreditált, 30 kredites tanár-továbbképzési programot kínálunk:

Pedagógus-továbbképzéseink a 21. századi oktatási módszereket és eszközöket helyezik előtérbe. Célunk, hogy a tanulást élvezetessé és hatékonnyá tegyük. Integráljuk a technológiát a tanulási folyamatba, felülvizsgáljuk a pedagógiai módszereket, támogatjuk a tanulóközpontúság felé való elmozdulást, a tudásmegosztást, és hangsúlyozzuk a pedagógusok fejlesztő, mentori szerepét ahelyett, hogy pusztán információforrásként tekintenénk rá.  

 


 

Nem akkreditált pedagógus-továbbképzési lehetőségek

Az Agriteach 4.0 Erasmus+ projekt termékeként létrejött, „Agrárinformatikai ismeretek oktatása az agrár-szakképzésben” című, mezőgazdasági szakképzésben tanító pedagógusok számára kidolgozott képzés tananyaga elérhető e-learning kurzus (regisztrációt igényel) és letölthető könyv formájában.