„Intézményi minőségmenedzser” akkreditált pedagógus-továbbképzési program

Az online, akkreditált pedagógus-továbbképzési program résztvevői elsajátítják az oktatási intézmények minőségirányítási rendszerének tervezését, fejlesztését és működtetését.

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni és miképpen lehet a jó példákból tanulni.

A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, akik aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A tanfolyam anyagát az OpenQAsS Erasmus+ projekt keretében fejlesztettük ki.

Read less

Képzési forma

Távoktatás, internetes távoktatási keretrendszerben, tutori támogatással.
Körülbelül 30 kontaktórának megfelelő, heti 6-7 óra időráfordítással akár 4-6 hét alatt elvégezhető kurzus.

Kezdés

A tanfolyam díjának beérkezését követő munkanapon

Ütemezés

Saját időbeosztás szerint. A tanfolyam elvégzésére 3 hónap áll rendelkezésre. Ezt követően további 3 hónapig hozzáférést biztosítunk a kurzus teljes anyagához.

A képzés díja

35.000 Ft, ami tartalmazza a részfeladatok értékelését, sikeres teljesítés esetén a tanúsítvány kiállítását, valamint hozzáférést a teljes tananyaghoz 6 hónapon keresztül.

Részvételi feltételek

Egyetemi és/vagy főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség. A képzési forma miatt a jelentkezőnek rendelkeznie kell számítógéppel és interneteléréssel, rendelkezzen egy működő e-mail címmel, legyenek meg az alapfokú számítástechnikai ismeretei - azaz kellő jártassággal rendelkezzen az informatika világában.

A képzés célja

A képzés célja mindazon ismeretek átadása és ezzel összefüggésben a gyakorlati készségek kialakítása, amelyek az iskolai minőségbiztosítási rendszer megtervezéséhez, kialakításához és működtetéséhez, illetve a közreműködő kollégák munkájának megszervezéséhez és irányításához szükségesek.
A képzési program ötvözi az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében elindított Európai Uniós kezdeményezések gyakorlati tapasztalatait, ugyanakkor olyan gyakorlati, IKT-eszközökkel támogatott, speciálisan a tanítási-tanulási folyamatokra kidolgozott minőségmenedzsment módszereket mutat be, amelyek összhangban vannak a hazai közoktatási intézmények nemrég bevezetett külső ellenőrzési rendszerének elvárásaival.

Tematika

1. Modul: Intézményi minőségirányítási rendszer tervezése

  • Minőségfejlesztési alapfogalmak

  • Az Európai Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer

  • A minőségirányítás területei, a minőségirányítási rendszer felépítése

2. Modul: Intézményi minőségirányítási rendszer fejlesztése

  • A minőségügyi rendszer alapdokumentumai

  • Folyamatok azonosítása és leírása

  • Minőségcélok, eredményességi mutatók meghatározása

3. Modul: Intézményi minőségirányítási rendszer működtetése

  • Az értékelés mérőeszközei és módszerei, az adatgyűjtés IKT eszközei

  • Minőségciklus (PDCA) a gyakorlatban

  • Önértékelés és visszacsatolás 

Tanúsítvány

A pedagógus-továbbképzési programban akkreditált képzésen (alapítási engedély száma: 575-147/2017) megszerezhető kreditpontok száma: 30 kredit.

A képzés sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek a mindhárom modul végén elkészített gyakorlati feladatot, valamint egy 25 kérdésből álló tesztsort kell kitölteniük.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele minimálisan 75%-os teljesítmény elérése.

Kedvezmények

Csoportos jelentkezés esetén (min. 5 fő) 10% kedvezményt biztosítunk.

Ezek az akkreditált tanár-továbbképzéseink is érdekelhetik