„Intézményi minőségmenedzser” akkreditált pedagógus-továbbképzési program

Az online, akkreditált pedagógus-továbbképzési program résztvevői elsajátítják az oktatási intézmények minőségirányítási rendszerének tervezését, fejlesztését és működtetését, az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszerrel (EQAVET) összhangban.

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni és miképpen lehet a jó példákból tanulni.

A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, akik aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A tanfolyam anyagát az OpenQAsS Erasmus+ projekt keretében fejlesztettük ki.

Read less...Mutass többet

A tanfolyam anyagát az OpenQAsS Erasmus+ projekt keretében fejlesztettük ki.

Read less

Képzési forma

Távoktatás, internetes távoktatási keretrendszerben, tutori támogatással.
Körülbelül 30 kontaktórának megfelelő, heti 6-7 óra időráfordítással akár 4-6 hét alatt elvégezhető kurzus.

Kezdés

A tanfolyam díjának beérkezését követő munkanapon

Ütemezés

Saját időbeosztás szerint. A tanfolyam elvégzésére 3 hónap áll rendelkezésre. Ezt követően további 3 hónapig hozzáférést biztosítunk a kurzus teljes anyagához.

A képzés díja

35.000 Ft, ami tartalmazza a részfeladatok értékelését, sikeres teljesítés esetén a tanúsítvány kiállítását, valamint hozzáférést a teljes tananyaghoz 6 hónapon keresztül.

Részvételi feltételek

Egyetemi és/vagy főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség. A képzési forma miatt a jelentkezőnek rendelkeznie kell számítógéppel és interneteléréssel, rendelkezzen egy működő e-mail címmel, legyenek meg az alapfokú számítástechnikai ismeretei - azaz kellő jártassággal rendelkezzen az informatika világában.

A képzés célja

A képzés célja mindazon ismeretek átadása és ezzel összefüggésben a gyakorlati készségek kialakítása, amelyek az iskolai minőségbiztosítási rendszer megtervezéséhez, kialakításához és működtetéséhez, illetve a közreműködő kollégák munkájának megszervezéséhez és irányításához szükségesek.
A képzési program ötvözi az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében elindított Európai Uniós kezdeményezések gyakorlati tapasztalatait, ugyanakkor olyan gyakorlati, IKT-eszközökkel támogatott, speciálisan a tanítási-tanulási folyamatokra kidolgozott minőségmenedzsment módszereket mutat be, amelyek összhangban vannak a hazai közoktatási intézmények nemrég bevezetett külső ellenőrzési rendszerének elvárásaival.

Tematika

1. Modul: Intézményi minőségirányítási rendszer tervezése

  • Minőségfejlesztési alapfogalmak

  • Az Európai Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer

  • A minőségirányítás területei, a minőségirányítási rendszer felépítése

2. Modul: Intézményi minőségirányítási rendszer fejlesztése

  • A minőségügyi rendszer alapdokumentumai

  • Folyamatok azonosítása és leírása

  • Minőségcélok, eredményességi mutatók meghatározása

3. Modul: Intézményi minőségirányítási rendszer működtetése

  • Az értékelés mérőeszközei és módszerei, az adatgyűjtés IKT eszközei

  • Minőségciklus (PDCA) a gyakorlatban

  • Önértékelés és visszacsatolás 

Tanúsítvány

A pedagógus-továbbképzési programban akkreditált képzésen (alapítási engedély száma: 575-147/2017) megszerezhető kreditpontok száma: 30 kredit.

A képzés sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek a mindhárom modul végén elkészített gyakorlati feladatot, valamint egy 25 kérdésből álló tesztsort kell kitölteniük.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele minimálisan 75%-os teljesítmény elérése.

Kedvezmények

Csoportos jelentkezés esetén (min. 5 fő) 10% kedvezményt biztosítunk.

Ezek az akkreditált tanár-továbbképzéseink is érdekelhetik