Bemutatkozik az iTStudy

Az ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság több mint 20 éve működik sikeresen az oktatás területén, elsősorban számítástechnikai és informatikai tanfolyamokra fókuszálva, amit jelentős oktatásfejlesztési, kutatási tevékenységgel egészít ki.

Olyan, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési programok megtervezésében és megvalósításában veszünk részt, amelyek a 21. századi, tanulóközpontú, innovatív oktatási módszerek terjesztésére, az online tanulásban rejlő lehetőségek kutatására és a digitális oktatási megoldások fejlesztésére irányulnak.

Történet

Az iTStudy jogelődjét, a Prompt Kft.-t egyetemi oktatók alapították 1989-ben Gödöllőn, szoftver-, hardverfejlesztés és számítástechnikai oktatás alaptevékenységek céljából.

A cég oktatással foglalkozó részlege, a Prompt Oktatóközpont 2008-ban iTStudy Hungary néven önállósodott. Az oktatási és képzési profilt helyezve előtérbe, engedéllyel rendelkező intézményként, felnőttképzési keretek között folytatta a korábban megkezdett munkát, kiegészítve azt jelentős oktatásfejlesztési és kutatási tevékenységgel.

Képzési tevékenység

Mind a Prompt, mind pedig később az iTStudy Oktatóközpont az alapítástól folytat oktatási tevékenységet. Kezdetben bérelt tantermekben, 1999-től pedig új, Gödöllő kertvárosi részén épült irodaházában kialakított tantermekben folyt az oktatás.

Elmondható, hogy Gödöllő és vonzáskörzete szinte minden településéről tanultak nálunk informatikai szakmákat – a teljesség igénye nélkül, többek közt számítógép-kezelő, szoftverüzemeltető, rendszergazda, multimédia-fejlesztő, oktatási informatikus stb. –, illetve vettek részt hosszabb-rövidebb ideig a számítógépes tanfolyamainkon hallgatók.

Elsőkként csatlakoztunk a Magyarországon akkor nemrégen indult ECDL vizsgáztatási rendszerhez. 1998-tól folyamatosan tartottunk felkészítő tanfolyamokat, valamint a környező települések általános- és középiskoláiban tanuló diákok százai tettek ECDL vizsgát nálunk. Azonban az igények idővel változtak, így a tantermi képzéseinket egyre inkább felváltják a távoktatási formában zajló képzéseink.

Saját képzéseinkkel és oktatásfejlesztési tevékenységünkkel egyaránt az a célunk, hogy a tanulást élvezetessé és hatékonnyá tegyük. Integráljuk a technológiát a tanulási folyamatba, felülvizsgáljuk a pedagógiai módszereket, és támogatjuk a tanulóközpontúság felé való elmozdulást, a tudásmegosztást, és hangsúlyozzuk a pedagógusok fejlesztő szerepét.

A 21. századi oktatási módszereket és eszközöket előtérbe helyező pedagógus-továbbképzési programjainkon túl egyéb gyakorlatközpontú, a mindennapi munkában, életben fontos, információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos képzéseket is indítunk. A legújabb ezek közül a 2020-ban elindított Excel-tanfolyamunk, amelybe minden jót belesűrítettünk, amit ECDL oktató- és vizsgaközpontként másfél évtizeden keresztül megtapasztaltunk a tantermeinkben.

Keretrendszerek fejlesztése

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk az online tanítást, tanulást kiszolgáló webes alkalmazások – e-learning keretrendszerek, elektronikus tananyagok – tervezésében, fejlesztésében, telepítésében. A webes tanulási környezetet a célcsoport igényei szerint, egyéni grafikai arculattal, az oktatási célhoz legjobban igazodó digitális komponensekből építjük fel a megrendelők kérésének megfelelően.

Kutatás-fejlesztés

Aktív szerepet vállalunk az oktatás minőségének folyamatos fejlesztésében, a 21. századi technológia adta lehetőségeket kihasználva. Számos alkalommal sikerrel pályáztunk az Európai Unió Erasmus+ programjában, illetve konzorciumi partnerként is közreműködünk nemzetközi oktatási projektekben.

 • digitális oktatás, IKT-eszközök alkalmazása a tanításban és tanulásban,
 • az Európai Unió által kidolgozott DigComp 2.1 keretrendszer (pedagógusoknak, állampolgároknak és oktatási intézményeknek) adaptálása digitális kompetenciafejlesztő képzésekben, összhangban a hazai Digitális Oktatási Stratégiával,
 • 21. századi kompetenciák fejlesztése aktív tanulási módszerek alkalmazásával, kiemelt figyelemmel a projektmódszerre, a megfordított tanulás módszerére,
 • minőségmenedzsment és minőségkultúra az oktatásban az Európai Unió által kidolgozott EQAVET keretrendszer alkalmazásával; a pedagógiai tervezést, önértékelést és folyamatos visszacsatolást támogató Iskolai Minőségmenedzsment Eszköztár webes alkalmazás fejlesztése,
 • hazai és nemzetközi projektek tervezése és megvalósítása, saját fejlesztésű, hatékony online projektmenedzsment eszközök alkalmazásával.

Eredmények

Az iTStudy már 2005 óta részt vesz olyan hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektek megtervezésében és megvalósításában, amelyek a 21. századi, tanulóközpontú, innovatív oktatási módszerek terjesztésére, az online tanulásban rejlő lehetőségek kutatására és a digitális oktatási megoldások fejlesztésére irányulnak, és mostanában kiemelt fontosságúvá váltak a hazai oktatási rendszerben.

Kiterjedt kapcsolatrendszert alakítottunk ki hazai és nemzetközi közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, így a fejlesztések többsége általános iskolákkal, szakképző intézményekkel és egyetemekkel való szoros együttműködésben valósult meg.

Hazai fejlesztések

 • Informatikai szakmák szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása (1993–2006).
 • Oktatási intézmények minőségmenedzsment rendszerének kiépítése (a Comenius programtól az ISO 9001 szabványig), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2002.
 • Információtechnológia az iskolában, e-learning fejlesztés, IKT módszertani továbbképzés általános iskolai pedagógusok számára, Európai Szociális Alap, Phare program, 2005-2006.
 • „E-learning a jövő iskolája” távoktatási platform fejlesztése és pedagógus-továbbképzési program kidolgozása, NSZFI, 2006–2008. A pedagógus-továbbképzési programot továbbfejlesztettük a „Tenegen — Connect the teachers to reach and teach the Net Generation” Leonardo projekt keretében, amely 2011-ben az EU Bizottságtól „Best Practice” elismerést kapott.
 • E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-nak. 69 digitális egyetemi jegyzet fejlesztése XLM DocBook formátumban, egyetemi oktatók e-learning módszertani továbbképzése. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011–2013. .
 • Szakértői munka „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című projekt 4. Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása alprojektjében. Projektgazda: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 2012-2015.
 • Szakértői munka „Az EQAVET tanúsítási eljárás bevezetésének előkészítése a felnőttképzésben” című projektben, Projektgazda: NSZFH EQAVET Nemzeti Referenciapont, 2017–2019.

Nemzetközi együttműködések

 • 2005-ben csatlakoztunk először partnerként az Európai Unió által támogatott a Leonardo Da Vinci (LdV) oktatási projekthez, a német Dekra Akademie meghívására.
 • 2008-ban már önálló projektjavaslattal pályáztunk, és koordinátorként nyertünk LdV támogatást ahhoz a projekthez, amely később az EU Bizottságtól „Best Practice” elismerést kapott, és amelynek egyik terméke, „A Net Generáció kihívása – tanárok a hálón” című könyv ma is időszerű.
 • 2018-ban jelent meg az a kiadvány, ami az Erasmus+ programban az iTStudy közreműködésével megvalósult egyik nemzetközi projekt terméke „Fordított osztályterem a gyakorlatban - Módszertani megújulás a szakképzésben” címmel. A kézikönyv húsz, szakképzésben dolgozó pedagógus tapasztalatait is bemutatja, "megfordított" óratervekkel, a diákok visszajelzéseivel és a tanárok által készített pedagógiai értékeléssel - önreflexióval.
 • 2014 és 2018 között a szakképzésben dolgozó pedagógusok és intézményvezetők számára az iTSTudy koordinációjában valósult meg, és a Tempus Közalapítvány nívódíját is elnyerte az OpenQAsS Erasmus+ projekt, amely az EQAVET rendszerhez illeszkedő intézményi minőségmenedzsment rendszer kiépítéséhez, az iskolai minőségkultúra fejlesztéséhez nyújt segítséget.

Partnereink