Nemzetközi kutatás-fejlesztési projektek

Az iTStudy 2005 óta vesz részt hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekben koordinátorként vagy együttműködő partnerként.

Ezeknek a projekteknek fő témái a 21. századi, tanulóközpontú, innovatív oktatási módszerek terjesztése, az online tanulásban rejlő lehetőségek kutatása, a digitális oktatási megoldások, illetve az egyének digitális kompetenciájának fejlesztése az Európai Unió európai digitális kompetencia keretrendszerében (DIGCOMP) foglaltak szerint.

Több projekt foglalkozik a szakképzés fejlesztésével: az oktatási módszerek megújításával, a tanárok digitális felkészültségének magasabb szintre emelésével, és azzal a céllal, hogy az oktatási intézményekből kikerülő szakemberek minél inkább megfeleljenek az aktuális munkaerő-piaci elvárásoknak.

A nemzetközi projektek véghezvitele során kiterjedt kapcsolatrendszert alakítottunk ki hazai és külföldi közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, így a fejlesztések többsége általános iskolákkal, szakképző intézményekkel és egyetemekkel való szoros együttműködésben valósult meg.

A Net Generáció kihívása – Tanárok a hálón 2008-ban indult önálló projekt az EU Bizottság „Best Practice” elismerését érdemelte ki, a 2014–2018 között a szakképzésben dolgozó pedagógusok és intézményvezetők számára megvalósított OpenQAsS Erasmus+ projekt pedig – amely az EQAVET rendszerhez illeszkedő intézményi minőségmenedzsment rendszer kiépítéséhez, az iskolai minőségkultúra fejlesztéséhez nyújt segítséget – a Tempus Közalapítvány nívódíját is elnyerte.

The main project foundations is to develop and implement a specifically designed curriculum for ICTs for agricultural purposes and the knowledge and skills for delivering this curriculum through VET.

The VETPROFIT project aims to bring vocational education and training closer to the requirements of the labour market.
READ-IN-CLUB aims to create a multilingual, interactive website and community platform that raises contact with the readership, broadens their horizons and network, and provides an ongoing opportunity for members to join and participate, express their opinions and suggestions.
The LS4VET project aims to develop an innovative methodology for the development of VET teachers and trainers by adapting the Japanese Lesson Study model.
The aim of the LaserSafety Erasmus + project is to develop laser safety professional skills by developing online training.
The InnoTeach project was aimed at developing a set of methodologies for primary school teachers to smuggle innovation within the school walls.
During the OpenQAsS project, we developed a solution to help VET institutions carry out their quality assurance tasks, in line with the current European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET).During the OpenQAsS project, we developed a solution to help VET institutions carry out their quality assurance tasks, in line with the current European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET).

The overall aim of the FliCREATE - Flipped Creative Awareness Teaching - (2019-1-IT02-KA201-063149) project is to improve the school performance of European students through more effective pedagogical methods that facilitate personalization, are based on the use of digital technologies and help learners. creativity and problem-solving skills development.

Vocational training is confronted on a daily basis with the need for students to deliver constantly renewed skills in line with accelerated technological developments in order to succeed in the labour market.
The rapid evolution of technology have significantly changed significant many practices in our lives today. The rapidly changing economic and social environment requires a correspondingly constant adaptation from the actors of the economy. This includes vocational education, who prepare many of the workforce for the changing labour markets including agriculture.
Changes in technological skills and the skills required by the labour market, as well as problem-solving skills, critical thinking and the growing importance of creativity, have made it necessary to renew educational methods. The Flip-IT! project contributes to all these!
The EU's goal of efficient use of natural resources is the spread of new raw materials, technologies, regulations and standards in the construction industry, which in turn requires workers in this sector to acquire new skills and competencies.