VETPROFIT – Multidiszciplináris, projektalapú digitális tananyagok a szakképzésben

A VETPROFIT projekttel az a célunk, hogy közelebb hozzuk a szakképzést a munkaerő-piaci igényekhez. 

A probléma

A munkaerőpiacon gyakorlatias tudásra van szükség, de a tankönyvekben többnyire az elmélet dominál. Az oktatás gyakran az üzleti világtól elszigetelten működik, és így egyre nő a szakadék az iskolák által nyújtott és a munkaadók által elvárt készségek között.

A tananyagok nem eléggé motiválók a digitális világba beleszületett diákok számára, és alig tartalmaznak valós, munkaszituációkból vett példát.

Miközben a legtöbb munkahelyen elvárás, hogy a munkatársak projektszemléletben dolgozzanak, a projektmódszer és az ahhoz kapcsolódó munkaformák még mindig nem integrálódnak a képzésekbe, és a szakoktatók jelentős része még nincs is felkészülve a projektmódszer alkalmazására. 

A hagyományos tanítási módszerekkel a multidiszciplináris megközelítés nehezen illeszthető össze, pedig a végzett fiataloknak a munkahelyi problémák megoldásához egyszerre kell alkalmazniuk különböző tantárgyakból származó ismereteket és készségeket.

A megoldás

A VETPROFIT projekt során úgy próbáljuk közelebb hozni a szakképzést a valós munkaerő-piaci igényekhez, hogy tanárokat készítünk fel arra, hogy cégek javaslatai alapján, valós problémákból dolgozzanak ki projektfeladatokat a diákjaik számára.

A tevékenységek és a várható eredmények

A projektet 6 lépésben valósítjuk meg, az alábbi tervezett termékekkel:

 1. Áttekintjük a projektben részt vevő partnerországok informatikai és mezőgazdasági ágazatainak alapképzésében alkalmazott tanterveket, tankönyveket és oktatási módszereket, és megnézzük, mennyire vannak összhangban azzal, amit a munkaerőpiac elvár egy leendő alkalmazottól. A kutatás eredményéről tanulmányt írunk „Szakképzési tankönyvek és a tananyagok 21. századi megfelelősége” címmel.

 1. Felkészítjük a két ágazatban tanító tanárokat a projektmódszer, az innovatív értékelési módszerek alkalmazására és digitális tananyagok fejlesztésére. Ez a felkészítés egy e-learning kurzuson zajlik majd („Projektalapú tanulás interdiszciplináris megközelítéssel – vegyes képzés a szakoktatók számára”).

 2. Tanárok és munkaerő-piaci szereplők együttműködésében életközeli projekteket fejlesztünk a szakképzésben tanuló diákok számára.

 3. Online adatbázis-alkalmazást készítünk a multidiszciplináris szemléletben fejlesztett, projektorientált, jó minőségű és motiváló, újrahasznosítható (mikro)tananyagok publikálására, hogy a szakképzés szabadon felhasználhassa őket.

 4. Minikurzusokkal készítjük fel a tanulókat a projektek megvalósítására.

 5. „Digitális mikro-tananyagok fejlesztése, közzététele és újrahasznosítása – módszertani útmutató szakképzésben dolgozó tanároknak” címmel kézikönyv formájában közzétesszük a tapasztalatok alapján felépített módszertani útmutatót, hogy a szakképzésben dolgozó tanárok szabadon hozzáférhessenek. 

Célcsoportok

 • Szakképző iskolák vezetői, igazgatói
 • Szakképző tanárok/oktatók
 • Mezőgazdasági és informatikai szektorban működő vállalkozások

Az eredmények hasznosítói

 • Szakképzésben tanuló diákok
 • Munkáltatók

A projekt alapadatai

Rövid elnevezés: VETPROFIT

Projektazonosító: 2021-1-HU01-KA220-VET-000025350

Partnerországok: Németország, Olaszország, Magyarország

Koordinátor: iTStudy Hungary Kft.

Projekt időtartama: 2021. november 1. – 2024. október 31.

Partnerek

iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont, Magyarország

DEULA-Nienburg GmbH, Németország

Fondazione ITS – JobsAcademy, Olaszország

Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége, Magyarország

Premontrei Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Magyarország

Discovery Center Nonprofit Kft., Magyarország