Reacti-VET: Tanárok a szakképzés munkaerőpiaci igényekkel történő összehangolásáért

A szakképzés naponta szembesül azzal, hogy a diákok munkaerő-piaci sikere érdekében folyamatosan megújuló szaktudást kell közvetítenie, amely igazodik a felgyorsult technológiai fejlesztésekhez.

Napjainkban sokszor találkozhatunk a készséghiány fogalmával, amely a képzési kínálat és a munkaerőpiacon jelentkező szükséglet közötti eltérést jelenti. Bár a probléma nem oldható meg kizárólag az oktatás keretében, mégis a szakképzés tehet a legtöbbet annak érdekében, hogy a diákok a munkaerőpiac igényeinek megfelelő tudást szerezzenek. Ebben segít a Reacti-VET (Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education, azaz Tanárok a szakképzés munkaerőpiaci igényekkel történő összehangolásáért) elnevezésű Erasmus+ projekt, amelyben vezető partnerként vettünk részt.

A legtöbb európai országban a szakképzés központilag szabályozott tanmenet szerint folyik, amely pontosan meghatározza a képzési tartalmat. A kötött tanmenet minimális lehetőséget hagy a tanároknak arra, hogy a tananyagba beépítsék a piac által az adott pillanatban igényelt szaktudást.

A központi kerettantervek kidolgozása, akkreditációja és módosítása általában igen hosszú és bonyolult folyamat, ami rugalmatlanná teszi a rendszert, és megnehezíti, hogy az iskola képes legyen a munkaerőpiac aktuális igényeire azonnal reagálni.

A Reacti-VET projekt célja egy olyan modell kidolgozása volt, amely felkészíti a szaktanárokat arra, hogy az iskola belső energiáit mozgósítva, az érdekelt felekkel – a diákokkal, a szülőkkel, a tanári karral, de legfőképpen a szakképzett munkaerő hiányával szembesülő munkáltatókkal – együttműködve, a hiányzó tudást és készségeket azonosítsák, és azt a tanmenet szerinti oktatással összeegyeztetve a végzős diákok képzési programjába beillesszék.

A projektpartnerekkel olyan továbbképzési programot és elektronikus tananyagot fejlesztettünk, amely gyakorlatorientált szemléletben mutatja be az oktatásban, a kollaboratív képzésben és tananyag-fejlesztésben alkalmazható korszerű technológiai eszközöket. A képzést észt, magyar és olasz tanárok bevonásával teszteljük, majd a konzorciumi partnerek a visszajelzések alapján véglegesítjük, és a partnerek nemzeti belső rendszere szerint mindegyik országban akkreditálják.

Magyarországon már elvégezhető az akkreditált tanár-továbbképzési kurzus!

Projektazonosító: 2018-1-HU01-KA202-047816
Program: Erasmus+, KA2 Stratégiai partnerség
Részt vevő országok: Észtország, Magyarország, Olaszország, Egyesült Királyság
Időtartam: 2018. szeptember 1. – 2021. február 28.