Flip-IT! – Fordított osztályterem az európai szakképzésben

A Flip-IT! oktatási kutatás-fejlesztési projekt célja az volt, hogy a fordított tanterem módszertanát 5 ország (Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Csehország és Magyarország) szakképző intézményeinek tanítási gyakorlatába integrálja.

A projekt keretében kidolgozott tananyag és az arra épülő online kurzus nagy sikert aratott mind a részt vevő tanárok, mind az érintett tanulók körében. A magyar képzés anyaga akkreditált pedagógus-továbbképzés formájában elérhető, a „Fordított osztályterem a gyakorlatban – Módszertani megújulás a szakképzésben” című könyvet pedig bárki ingyenesen letöltheti.

Mi a fordított tanulás módszer?

A fordított tanulás (flipped classroom) munkaalapú, együttműködő és problémaorientált oktatási módszer, amely kihasználja a modern információs-kommunikációs technológiai (IKT) eszközök pedagógiai lehetőségeit. A fordított osztályteremben a tanár nem kizárólagos információforrás, sokkal inkább a tanulási folyamatot támogató mentor.

Miért hasznos a flipped classroom?

Élvezetesebb tanulás

Az elmúlt évtizedek felgyorsult ütemű technológiai fejlődése drasztikusan megváltoztatta az életünket: másképpen élünk, másképpen dolgozunk. Ha a módszereinkbe beépítjük azokat a modern eszközöket, technológiákat, amit a diákjaink egyébként is szívesen használnak, azzal sokkal élvezetesebbé, sőt akár könnyebbé is tehetjük számukra a tanulást. 

Hasznos készségek fejlesztése

De nem csak a technológiai változások és a netgenerációs diákok miatt szükséges változtatni a tanítási módszereken. A munkaerőpiac által elvárt készségek terén is nagymértékű elmozdulás tapasztalható. Áthelyeződött a hangsúly a problémamegoldásra, a kritikus gondolkodásra, a kreativitásra – és a hagyományos pedagógiai módszerek (mint amilyen a frontális oktatás) önmagukban nem képesek ilyen 21. századi készségek fejlesztésére.
 

Projektazonosító: 2015-1-HU01-KA202-013555

Időtartam: 2015. szeptember 1. – 2018 augusztus 31.

Részt vevő országok: Magyarország, Írország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Csehország