Szakképzés a munkaerőpiac igényeivel összhangban

A szakképzés naponta szembesül azzal a követelménnyel, hogy a diákok munkaerő-piaci sikere érdekében folyamatosan megújuló szaktudást kell közvetítenie, amely igazodik a felgyorsult technológiai fejlesztésekhez.

 

A legtöbb európai országban a szakképzés központilag szabályozott tanmenet szerint folyik, amely pontosan meghatározza a képzési tartalmat. A kötött tanmenet minimális lehetőséget hagy a tanároknak arra, hogy a tananyagba beépítsék a piac által az adott pillanatban igényelt szaktudást.
A központi kerettantervek kidolgozása, akkreditációja és módosítása általában igen hosszú és bonyolult folyamat, ami rugalmatlanná teszi a rendszert, és megnehezíti, hogy az iskola képes legyen a munkaerőpiac aktuális igényeire azonnal reagálni.

 

A projekt célja egy olyan modell kidolgozása, amely felkészíti a szaktanárokat arra, hogy az iskola belső energiáit mozgósítva, az érdekelt felekkel – a diákokkal, a szülőkkel, a tanári karral, de legfőképpen a szakképzett munkaerő hiányával szembesülő munkáltatókkal – együttműködve a hiányzó tudást és készségeket azonosítsák, és azt a tanmenet szerinti oktatással összeegyeztetve a végzős diákok képzési programjába beillesszék.