Szakképzés és csapatmunka

Az LS4VET projekt első fázisában végzett kutatásnak az is fontos célkitűzése volt, hogy a kutatók képet kapjanak arról, hogy a partnerországokban a szakképzési intézményekben dolgozó tanárok és oktatók milyen hangsúlyt fektetnek a saját szakmai fejlődésükre, és hogy az intézmények maguk hogyan támogatják ezt. Központi helyet foglalt el a kutatásban az is, hogy a tanárok és oktatók mennyire hajlandóak együttműködve, csapatban dolgozni, illetve ennek milyen akadályát látják intézményükben.

A felmérés három szakaszban történt: desktop kutatással, személyes interjúk révén, és egy részletes kérdéseket tartalmazó online kérdőív segítségével.

Az eredmények értékelése fontos megállapításokkal segíti a projektmunkát abban, hogy speciális, a szakképzésben alkalmazható Lesson Study modellt alkothassanak meg a projekt első állomásaként.

Néhány fontos következtetés a négy ország intézményeit és tanárait érintő felmérésből:

„Míg általában véve minden partneriskola nyitott az innovációra és a megújulásra (ami valóban oka annak, hogy csatlakoztak a projektünkhöz), az iskolák között van némi különbség e nyitottság mértéke és gyakorlata tekintetében, ahogyan (ha nem több) különbség van az iskolákon belül az egyes tanárok és a tanárcsoportok között. Úgy tűnik, hogy bármelyik iskolát is tekintjük, kisebbségben vannak azok a tanárok, akik aktív szerepet vállalnak az innovációban.”

„Többféle formális és informális együttműködés létezik ugyanazon szakma / csoport tanárai, valamint a különböző szakmák / csoportok tanárai között, bár az előbbi a jellemzőbb. A szaktanárok / tanári csoportok az együttműködés elsődleges helyszínei, de e csapatok szervezésének logikája a négy partnerországban eltérő és valószínűleg szakképzési rendszer-függő.” „A magyar és az osztrák iskolákban az együttműködés különösen elterjedt az ugyanazokat vagy a kapcsolódó tantárgyakat oktató szakoktató tanárok körében, és magában foglalja a tantervek, a tananyag és a tananyagok együttes tervezését és a társtervezést. Ugyanez mondható el Máltáról is…”

„Néhány partneriskolában különböző tevékenységek zajlanak, amelyek során a tanárok együttműködnek egymással. Például iskolai rendezvények szervezése - nem feltétlenül akadémiai vagy szakképzés-orientált iskolai tevékenységek -, vagy az osztályfőnöki tevékenységek, vagy például az osztrák partneriskolában az éves szakmai fejlesztési program.”

A tanárok magasabb szintű szakmai együttműködésének számos formája azonban hiányzik, vagy nem jellemző, vagy nincs kialakítva az iskolákban. Például a közös tanítás vagy egymás óráinak megfigyelése és a visszacsatolás, a közös óratervezés és hasonló tevékenységek nem tipikusak, vagy nem formalizáltak.”

„Összességében úgy tűnik, hogy a tanárokat hatékonyan motiválni lehet az innovatív tevékenységekre, például az LS-ben való részvételre, ha látják e tevékenységek hozzáadott értékét, és úgy érzik, hogy a tanultakat felhasználhatják a munkájukban.”

A Lesson Study (tanórakutatás) egy Japánból elterjedt oktatásfejlesztési módszer, amelynek alappillére a tanárok együttműködése. Részletes bemutatása itt.