Bemutatkozik az iTStudy

Az iTStudy jogelődjét, a Prompt Kft-t egyetemi oktatók alapították 1989-ben Gödöllőn, szoftver-, hardverfejlesztés és számítástechnikai oktatás alaptevékenységek céljából. A cég oktatással foglalkozó részlege, a Prompt Oktatóközpont 2008-tól iTStudy Hungary néven önállósodott, és az oktatási és képzési profilt helyezve előtérbe engedéllyel rendelkező intézményként, felnőttképzési keretek között folytatta a korábban megkezdett munkát, kiegészítve azt jelentős oktatásfejlesztési és kutatási tevékenységgel.

Az iTStudy aktív szerepet vállal az oktatás minőségének folyamatos fejlesztésében, a 21. századi technológia adta lehetőségeket kihasználva. Saját képzései és oktatásfejlesztési tevékenysége során egyaránt azt a célt kívánja elérni, hogy a tanulás élvezetessé és hatékonnyá váljon a tanulók számára. A cég számára fontos a technológia tanulási folyamatba történő hatékony integrálásán túl a pedagógiai módszerek felülvizsgálata, az elmozdulás a tanulóközpontú módszerek felé, a tudásmegosztás, és a pedagógusok fejlesztő szerepének hangsúlyozása.Az oktatási tevékenység fejlesztése érdekében két, a pedagógus-továbbképzési rendszerben akkreditált, 30 kredites képzést alakítottak ki, mindkettő elvégezhető az interneten keresztül, online képzésben:

 • Innovatív tanár, kreatív osztályterem képzés, amely gyakorlati szemléletben mutatja be többek között az egyre népszerűbb fordított tanterem módszert.
 • Intézményi minőségmenedzser minőségirányítási feladatokat ellátó munkatársaknak.

A cég jelentős tapasztalattal rendelkezik az online tanítást, tanulást kiszolgáló webes alkalmazások – e-learning keretrendszerek, elektronikus tananyagok – tervezésében, fejlesztésében, telepítésében. A webes tanulási környezetet a célcsoport igényei szerint, egyéni grafikai arculattal, az oktatási célhoz legjobban igazodó digitális komponensekből építi fel a megrendelők kérésének megfelelően.

Az iTStudy hazai és nemzetközi projektek eredményeinek bemutatására és a projektmunka irányítására többnyelvű, dinamikus projektportál megoldást fejlesztett ki, ahol a projektgazda és munkatársai egy egyszerű szerkesztővel folyamatosan közzétehetik, frissíthetik a legújabb információkat, a zárt adminisztratív felületen pedig irányíthatják, ellenőrizhetik, értékelhetik a projektfeladatok előrehaladását, folyamatos online kapcsolatot tartva a projektben részt vevő munkatársakkal.

Fő fejlesztési és kutatási területek

 • digitális oktatás, IKT eszközök alkalmazása a tanításban és tanulásban,
 • az Európai Unió által kidolgozott DigComp 2.1 keretrendszer (pedagógusoknak, állampolgároknak és oktatási intézményeknek) adaptálása digitális kompetenciafejlesztő képzésekben, összhangban a hazai Digitális Oktatási Stratégiával,
 • 21. századi kompetenciák fejlesztése aktív tanulási módszerek alkalmazásával, kiemelt figyelemmel a projektmódszerre, a megfordított tanulás módszerére,
 • minőségmenedzsment és minőségkultúra az oktatásban az Európai Unió által kidolgozott EQAVET keretrendszer alkalmazásával, pedagógiai tervezést, önértékelést és folyamatos visszacsatolást támogató webes alkalmazás fejlesztése (http://eqos.itstudy.hu/),
 • hazai és nemzetközi projektek tervezése és megvalósítása, hatékony projektmenedzsment online eszközök alkalmazásával.

Megújult képzések

Az iTstudy megújított felnőttképzési tanfolyami kínálata az aktuális tanulói és munkáltatói igényekhez igazodik. Pedagógusok számára összeállított, a 21. századi oktatási módszereket és eszközöket előtérbe helyező képzési programjain túl olyan gyakorlatközpontú, a mindennapi munkában fontos számítógép-felhasználói képzéseket is indít, amelyek elsősorban irodai felhasználók, munkavállalás előtt álló diákok vagy az igényes számítógépes tevékenységet folytatni kívánók részére ajánlott. A tanfolyamok zöme online, olyan újszerű struktúrában, ami lehetőséget ad rá, hogy a résztvevők mindegyike a saját tempójában haladhasson és önállóan kiválaszthassa a tudásszintjének megfelelő tananyagot.

Eredmények

Az iTStudy már 2005 óta részt vesz olyan hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektek megtervezésében és megvalósításában, amelyek a 21. századi, tanulóközpontú, innovatív oktatási módszerek terjesztésére, az online tanulásban rejlő lehetőségek kutatására és a digitális oktatási megoldások fejlesztésére irányulnak, és mostanában kiemelt fontosságúvá váltak a hazai oktatási rendszerben.Működése során a cég kiterjedt kapcsolatrendszert alakított ki hazai és nemzetközi közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, így a fejlesztések többsége általános iskolákkal, szakképző intézményekkel és egyetemekkel való szoros együttműködésben valósult meg.

Hazai fejlesztések

 • Informatikai szakmák szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása (1993-2006).
 • Oktatási intézmények minőségmenedzsment rendszerének kiépítése (a Comenius programtól az ISO 9001 szabványig), Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2002.
 • Információtechnológia az iskolában, e-learning fejlesztés, IKT módszertani továbbképzés általános iskolai pedagógusok számára, Európai Szociális Alap, Phare program, 2005-2006.
 • "E-learning a jövő iskolája" távoktatási platform fejlesztése és pedagógus-továbbképzési program kidolgozása, NSZFI, 2006-2008. A pedagógus-továbbképzési programot továbbfejlesztettük a "Tenegen - Connect the teachers to reach and teach the Net Generation" Leonardo projekt keretében (https://www.tenegen.eu/), amely 2011-ben az EU Bizottságtól "Best Practice" elismerést kapott. Kapcsolódó magyar nyelvű hír: http://tanarblog.hu/kepzesek-konferenciak/2297-e-learning--a-joev-iskolaja-e-learning-attekintes.
 • E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-nak. 69 digitális egyetemi jegyzet fejlesztése XLM DocBook formátumban, egyetemi oktatók e-learning módszertani továbbképzése. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011-2013. https://ttk.elte.hu/ebook.
 • Szakértői munka "A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című projekt 4. Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása alprojektjében. Projektgazda: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 2012-2015. http://www.kepzesbenajovo.hu/
 • Szakértői munka "Az EQAVET tanúsítási eljárás bevezetésének előkészítése a felnőttképzésben" című projektben, Projektgazda: NSZFH EQAVET Nemzeti Referenciapont , 2017-2019. https://eqavet.nive.hu/.

 

Nemzetközi együttműködések

 • Az iTStudy 2005-ben csatlakozott először partnerként az Európai Unió által támogatott a Leonardo Da Vinci (LdV) oktatási projekthez, a német Dekra Akademie meghívására.
 • A Net Generáció kihívása - Tanárok a hálón2008-ban már önálló projektjavaslattal pályázott, és koordinátorként nyert LdV támogatást ahhoz a projekthez, amely később az EU Bizottságtól "Best Practice" elismerést kapott, és amelynek egyik terméke, a "Net Generáció kihívása - tanárok a hálón" című könyv ma is időszerű.
 • 2018-ban jelent meg az a kiadvány, ami az Erasmus+ programban az iTStudy közreműködésével megvalósult egyik nemzetközi projekt terméke "Fordított osztályterem a gyakorlatban - Módszertani megújulás a szakképzésben" címmel. 

  A kézikönyv húsz, szakképzésben dolgozó pedagógus tapasztalatait is bemutatja, "megfordított" óratervekkel, a diákok visszajelzéseivel és a tanárok által készített pedagógiai értékeléssel - önreflexióval.

 

 • 2014-2018 között a szakképzésben dolgozó pedagógusok és intézményvezetők számára az iTSTudy koordinációjában valósult meg, és a Tempus Közalapítvány nívódíját is elnyerte az OpenQAsS Erasmus+ projekt, amely az EQAVET rendszerhez illeszkedő intézményi minőségmenedzsment rendszer kiépítéséhez, az iskolai minőségkultúra fejlesztéséhez nyújt segítséget.

Partnereink