Interaktív Minőségügyi Kézikönyv - EQAVET

 

 

Az szakképzés megújításának egyik kulcseleme az egységes, folyamat-orientált minőségirányítási rendszer (MIR) bevezetése a szakképzésben, amely illeszkedik az Európai Unió által 2009-ben kidolgozott Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) ajánlásaihoz.

Az intézményi rendszer kidolgozásához ad gyakorlati segítséget az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) által kiadott kézikönyv, amelynek interaktív változatát a CEDEFOP hozzájárulásával az Oktatóközpontunk által koordinált OpenQAsS Erasmus+ projekt konzorciumi partnerei dolgozták ki magyar, spanyol és olasz nyelven 2018-ban, és tették közzé mindenki számára ingyenesen a projekt weboldalán.

A kézikönyv gyakorlati útmutatásai a minőségfejlesztés PDCA-ciklusára épülnek (Tervezés – Plan, Megvalósítás – Do, Értékelés – Check, Beavatkozás – Act), amely az EQAVET ajánláshoz illeszkedő minőségmenedzsment rendszer (MIR) alapja. 

MIR

Forrás: CEDEFOP kézikönyv.

A könyvet haszonnal forgathatják azok az intézményvezetők és pedagógusok, akik olyan, az EQAVET rendszerhez illeszkedő, gyakorlati szemléletű minőségirányítási rendszert szeretnének kidolgozni, amely a belső folyamatok megtervezésével, irányításával és ellenőrzésével, a szervezeti szintű minőségkultúra kialakításával segíti az oktatás minőségének folyamatos javítását. 

MIR

 Forrás: CEDEFOP kézikönyv.

A kézikönyv tanulmányozását egy online minőségügyi szótár, jegyzetelési lehetőség, és néhány rövid tesztkérdés is segíti, de jegyzetelésre csak regisztráció és belépés után van lehetőség.

Kapcsolódás a Szakképzés 4.0 stratégiához (26. Beavatkozás, Egységes minőségirányítási rendszer bevezetése és működtetése, Szakképzés 4.0, 81.oldal, lásd még: A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, 47. § (1) bekezdés.)