Fordított tanulás a szakképzésben

Riport készült a fordított tanulásról kolleganőnkkel, Téringer Anitával a Tempus Közalapítvány által kiadott  pályázati pavilon "Fókuszban a digitális oktatás" című, 2018. tavaszi számában. Egy rövid részlet a cikkből:

 

HOGYAN LEHETNE RÖVIDEN ÖSSZEFOGLALNI A FORDÍTOTT TANTEREM MÓDSZER LÉNYEGÉT?

 

Ez egy új tanulásszervezési módszer, amelynek fő ismérve a tanulóközpontú szemlélet és az aktív tanulás. Az új ismeretet bevezető óra előtt a pedagógus digitális formában elérhetővé tesz a diákjai számára olyan motiváló és figyelemfelkeltő tartalmakat, amelyeket otthon, saját tempójukban fel tudnak dolgozni, és az órára már információk birtokában, kérdésekkel érkeznek. Ez lehet a pedagógus által készített videó, elektronikus tananyag, de lehet célszerűen összeválogatott, ingyenesen elérhető oktatási forrásanyag (Open Educational Resource-OER).

A módszer segít a tanulók motiválásában, személyre szabhatóvá teszi a tanítást, támogatja a 21. századi készségek fejlesztését, és ami nagyon fontos, a diákokat arra ösztönzi, hogy aktív szerepet vállaljanak a tanulási folyamat- ban, nagyobb felelősséget vállaljanak a saját tanulási eredményeikért. Az aktív osztálytermi munka felé való elmozdulás éppen a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztését támogatja, mint a kommunikáció, a csoportmunka, a kritikai gondolkodás és a kreativitás.

Egy gyakori félreértést tisztázandó, fontos megemlíteni, hogy semmiképpen nem szabad az óra előtt kiadott videót vagy egyéb digitális tananyagot a hagyományos értelemben vett házi feladattal azonosítani. Tulajdonképpen az egyéni, illetve a csoportos térben zajló folyamatok felcseréléséről van szó. Az új fogalmakkal való első ismerkedés áthelyeződik az egyéni térbe, majd ezt követően a csoportos térben, az osztályteremben már csoportmunkára, projektmunkára, gyakorlati alkalmazásra kerül sor, az új anyag frontális bevezetéséhez képest sokkal több interakcióval.

A riportot készítette: JAKABNÉ BAJÁN ILONA Tempus Közalapítvány Erasmus+ Programiroda

A teljes cikk a kiadány 10. oldalán olvasható: https://tka.hu/docs/palyazatok/magazin-2018-tavasz.pdf