Nemzetközi projektek

Az iTStudy 2005 óta vesz részt hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektek megtervezésében és megvalósításában koordinátorként vagy együttműködő partnerként. Ezek fő témái a 21. századi, tanulóközpontú, innovatív oktatási módszerek terjesztése, az online tanulásban rejlő lehetőségek kutatása, a digitális oktatási megoldások, illetve az egyének digitális kompetenciájának fejlesztése az Európai Unió európai keretrendszerében (DIGCOMP) foglaltak szerint.

Több projekt középpontjában a szakképzés fejlesztése áll, nemcsak az oktatási módszerek megújításával, a tanárok digitális felkészültségének magasabb szintre emelésével, hanem azt a törekvést is előtérbe állítva, hogy az oktatási intézményekből kikerülő szakemberek minél inkább megfeleljenek az aktuális munkaerő-piaci elvárásoknak.

A nemzetközi projektek véghezvitele során a cég kiterjedt kapcsolatrendszert alakított ki hazai és külföldi közoktatási és felsőoktatási intézményekkel, így a fejlesztések többsége általános iskolákkal, szakképző intézményekkel és egyetemekkel való szoros együttműködésben valósult meg.

A Net Generáció kihívása – Tanárok a hálón 2008-ban indult önálló projekt az EU Bizottság „Best Practice” elismerését érdemelte ki, a 2014–2018 között a szakképzésben dolgozó pedagógusok és intézményvezetők számára megvalósított OpenQAsS Erasmus+ projekt pedig, amely az EQAVET rendszerhez illeszkedő intézményi minőségmenedzsment rendszer kiépítéséhez, az iskolai minőségkultúra fejlesztéséhez nyújt segítséget, a Tempus Közalapítvány nívódíját is elnyerte.

A FliCREATE – Flipped Creative Awareness Teaching - (2019-1-IT02-KA201-063149) projekt általános célja: az európai diákok iskolai teljesítményének javítása hatékonyabb pedagógiai módszerek alkalmazásával, amelyek megkönnyítik a személyre szabást, a digitális technológiák felhasználására alapoznak, és elősegítik a tanulói kreativitás-és a problémamegoldó képesség fejlesztését.

Módszertanilag megújulni vágyó pedagógusoknak kínálunk akkreditált online továbbképzést.

A LaserSafety Erasmus+ projekt célja a lézerbiztonsági szakmai készségek fejlesztése online képzés kidolgozásával. A konzorciumi partnerek három három képzési modult fejlesztenek, tesztelnek és validálnak lézertechnológia témakörben, összhangban az Európai Unió által a fotonika és lézertechnológia szakterületen megjelölt fejlesztési célokkal.

A technológiai gyorsütemű fejlődése jelentős előre lépéseket és változásokat hozott a világban. A felgyorsult és folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezet állandó alkalmazkodást kíván a gazdaság, a szakképzés és a munkaerőpiac szereplőitől. A mezőgazdaságban is egyre nagyobb teret nyernek a digitális eszközök, ami magával hozza új szakterületek, új munkakörök megjelenését is.
A szakképzés naponta szembesül azzal a követelménnyel, hogy a diákok munkaerő-piaci sikere érdekében folyamatosan megújuló szaktudást kell közvetítenie, amely igazodik a felgyorsult technológiai fejlesztésekhez.
Általános iskolai tanítóknak ajánljuk azt a módszertani készletet, amellyel az innovációt becsempészhetik az iskola falai közé.
Habár Európában több nő él, mint férfi, az önmagukat foglalkoztatóknak csak harmadát teszik ki a női vállalkozók.
Mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a digitális információ akadálymentesen hozzáférhető legyen!