Fordított tanterem

Az elmúlt évtizedek felgyorsult ütemű technológiai fejlődése drasztikusan megváltoztatta életünket - másképpen élünk, másképpen dolgozunk és ezzel együtt megváltoztak a diákok tanulási szokásai is.

Nem csak a technológia rohamos fejlődése és a net-generáció tagjai kívánják meg a tanároktól, hogy változtassanak a tanítási módszereiken, hanem a munkaerő piac által elvárt készségek körében is jelentős elmozdulás tapasztalható. Előtérbe került a problémamegoldó készség, kritikai gondolkodás, kreativitás fontossága – ezen készségek fejlesztésére a hagyományos oktatási módszerek önmagukban nem alkalmasak.

A technológia adta lehetőségek kihasználásán túl tehát módszertani megújulásra is szükség van, át kell gondolni a tanár szerepét – többé már nem ő a tudás egyetlen forrása, ehelyett inkább a tanulási folyamat nélkülözhetetlen támogatója, segítője.

Ennek az újfajta pedagógiai megközelítésnek egy kézenfekvő eszköze az utóbbi években rohamosan terjedő fordított osztályterem (Flipped Classroom) módszer, melyre alapozva 2015-ben indult az Erasmus+ program támogatásával a Flip-IT! projekt azzal a céllal, hogy a fordított osztályterem   módszert integrálja a résztvevő 5 ország (Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Csehország és Magyarország) szakképző intézményeinek tanítási gyakorlatába. 

A projekt keretein belül kidolgozott tananyag és az arra épülő online kurzus nagy sikert aratott mind a résztvevő tanárok, mind az érintett tanulók körében. A magyar képzés anyaga akkreditált pedagógus továbbképzés formájában elérhető. További részleteket és a következő tanfolyam időpontját a képzési tájékoztató tartalmazza.  

Pedagógusok munkái:

Pedagógus: Barna Terézia

Intézmény: SSZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tantárgy: angol nyelv, 10. évfolyam

Téma: London nevezetességei - West End

Eszközök: H5P, Animoto

image-20191115163709-1

Videó, digitális tananyag:

 https://h5p.org/node/215787

Pedagógus: Kaufmann Péter

Intézmény: BMSZC Neumann János Számítástechnika Szakgimnáziuma

Tantárgy: angol nyelv, 9. évfolyam: 

Téma: Főnevek képzése az angol nyelvben

Eszközök: Powtoon

image-20191115163709-2

Videó, digitális tananyag:

 https://youtu.be/gjgQUgztQ9g

Pedagógus: Darázsné Köles Katalin

Intézmény: Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája

Tantárgy: angol nyelv, 11. évfolyam

Téma: Hogyan írjunk angolul önéletrajzot és motivációs levelet?

Eszközök: hanganyagos PPT, Biteable, Piktochart, LearningApps, LinoIt

 

image-20191115163709-3

Videó, digitális tananyag:  

https://bit.ly/2Hp23av

Pedagógus: Kovács Anikó

Intézmény: Péter András Gimnázium és Kollégium

Tantárgy: angol nyelv, 9. évfolyam

Téma: Feltételes mód

Eszközök: Biteable, Quizziz applikáció,

Edpuzzle, Classcraft

 

 

 

image-20191115163709-4

Videó, digitális tananyag:

https://www.youtube.com/watch?v=0gAg2sKdpL8